Index of / Hasan Ünlü KILINÇ

Fantastic World and Software Fetishist

Science & Art & Philosophy

Contact Me

Name Date
Eclipse Ortamı’na Proje Eklemek
İlk Android Uygulaması
Cumhurbaşkanlığı Seçimi
Android Projesi Oluşturmak
Logcat Kullanımı
Dalvik Debug Monitor Server (DDMS)
IDE’nin Tanıtılması ve Android Bileşenlerinin Eklenmesi
Android NDK
ADT Geliştirme Ortamı’nın Oluşturulması
Android Mimarisi ve Sistem Özellikleri