Index of / Hasan Ünlü KILINÇ

Fantastic World and Software Fetishist

Science & Art & Philosophy

Contact Me

Name Date
MsSql’de Tablo Boyutlarını Görmek

MsSql’de Tablo Boyutlarını Görmek

sql-code-3Merhaba arkadaşlar bugün ofisde lazım oldu bende google amcaya sorduğumda buldum sizlerle paylaşayım dedim lazım olmaz demeyin gün gelir lazım olur notlarınızın arasında dursun

Aşağıdaki script MSSQL de ki bir veritabanındaki tablolar ile ilgili boyut bilgilerini,döndürürür:Declare @T TABLE(name varchar(1000),
         [rows] varchar(100),
         [reserved] varchar(100),
         [data] varchar(100),
         [index_size] varchar(100),
         [unused] varchar(100))

DECLARE P1 CURSOR FOR
 SELECT NAME FROM SYS.OBJECTS WHERE TYPE='U'
 OPEN P1
 DECLARE @N AS VARCHAR(100)
 FETCH NEXT FROM P1
   INTO @N
   WHILE @@FETCH_STATUS=0
   BEGIN
    INSERT INTO @T
     exec sp_spaceused @N
   -------------------
   FETCH NEXT FROM P1
 INTO @N
   END
 CLOSE P1
 DEALLOCATE P1
 SELECT * FROM @T ORDER BY name ASC

About Post Author


Tags: , , ,


Leave a Reply