Index of / Hasan Ünlü KILINÇ

Fantastic World and Software Fetishist

Science & Art & Philosophy

Contact Me

Name Date
Android NDK

Android NDK

Android Native Development Kit (NDK), Android platformuna Native uygulamalar yazabilmeniz için hazırlanmıştır. Android platformunda uygulamalar büyük çoğunlukta Java dili kullanılarak yazılır ancak Android belirli oranda Native (C/C++) desteği de sağlamaktadır. Bu yüzden ilerleyen anlatımlar için indirilmesi zorunlu değildir.

Android eğitimlerinde daha çok Java tabanlı uygulama geliştirmeyi tercih etmemizin en önemli nedeni native uygulama geliştirmenin Android platformunda görece zorluğu ve performansa etkisidir. Android NDK, C kütüphaneleriyle yazılmıştır. ARM ve x86 platformlarını destekler. Derleyici olarak GCC kullanır. Java ortamından farklı olarak Android NDK, komut satırı araçlarıyla çalışır ve hata ayıklama, oluşturma ve çalıştırma işlemleri de yine komut satırı üzerinden yürütülür. Bazı üçüncü parti araçlarda ise Eclipse ve Visual Studio eklentileri bulunmaktadır.

androidndk

androidndk

About Post Author


Tags: , ,


Leave a Reply