Index of / Hasan Ünlü KILINÇ

Fantastic World and Software Fetishist

Science & Art & Philosophy

Contact Me

Name Date
Pascal Öğrenci Raporlama Programı

Pascal Öğrenci Raporlama Programı

ogrenciraporLazarus derleyicisinde ve pascal notlarında ilk yazımı ve örneğimiz  benimde bu aralar final dönemleri örnekleri yaparken sizlerede sunmak istedim.  Üniversitede hala neden pascal gösterilir anlamış değilim yani iş imkanı yok mantık diğer dillerle aynı hatta daha eski bir mantık 🙂 Günümüzde fonksiyon dilleri  zirvede iken prosedür kodlarla çalışan pascalın gereği nedendir bilmiyorum tabi. Kodların içinde lazarusdan dolayı tanımadığınız tanımlamalar olabilir en üstte eğerf lazarus kullanmıyorsanız onlarıda almanıza gerek yok.

Programdan bir görüntü

ogrencirapor


{
Yazan : Hasan Ünlü KILINÇ
İletişim : www.hasanunlukilinc.com
 hasan@armabilgisayar.net
 vispotasarim@gmail.com
Program :Öğrenci Raporlama

}
program ogrenciraporlama;

{$mode objfpc}{$H+}

uses
 crt,
 {$IFDEF UNIX}{$IFDEF UseCThreads}
 cthreads,
 {$ENDIF}{$ENDIF}
 Classes
 { you can add units after this };

{$R *.res}
var
 ogrenci:array[1..100] of string[30];
 not1,not2:array[1..100] of integer;
 durum:string[5];
 secenek:char;
 ortalama:real;
 ogrencino,i:integer;

begin
 {ŞABLON}
 textcolor(2);
 gotoxy(35,1);Writeln('OGRENCI DURUM RAPORU');
 gotoxy(1,2); Writeln('Ogrenci Adi:');
 gotoxy(1,3); Writeln('Not1 :');
 gotoxy(1,4); Writeln('Not2 :');

textcolor(15);
 gotoxy(5,15); Writeln('Ad');
 gotoxy(40,15);Writeln('Not1');
 gotoxy(50,15);Writeln('Not2');
 gotoxy(60,15);Writeln('Ortalama');
 gotoxy(70,15);Writeln('Durum');
 gotoxy(5,16); Writeln('----------------------------------------------------------------------');
 {/ŞABLON}
 ogrencino:=1;
 REPEAT
 {DİZİ BİLGİLERİ ALINDI}
 gotoxy(13,2);readln(ogrenci[ogrencino]);
 gotoxy(13,3);readln(not1[ogrencino]);
 gotoxy(13,4);readln(not2[ogrencino]);
 {/DİZİ BİLGİLERİ ALINDI}

{ORTALAMA,DURUM VE RENK AYARLANDI}
 ortalama:=(not1[ogrencino]+not2[ogrencino])/2;
 if ortalama>=60 then
 begin
 textcolor(3);
 durum:='GECTI';
 end;
 if ortalama<60 then
 begin
 textcolor(4);
 durum:='KALDI';
 end;
 {/ORTALAMA,DURUM VE RENK AYARLANDI}

{LİSTE BASILDI}
 gotoxy(5,17);InsLine;
 gotoxy(5,17);write(ogrenci[ogrencino]);
 gotoxy(40,17);write(not1[ogrencino]);
 gotoxy(50,17);write(not2[ogrencino]);
 gotoxy(60,17);write(ortalama:4:2);
 gotoxy(70,17);write(durum);
 {/LİSTE BASILDI}

{Tekrarlama Sorusu}
 gotoxy(1,5);Write('Yeni Giri -> (E/H)');
 secenek:=READKEY;
 SECENEK:=UPCASE(SECENEK);
 TextColor(15);
 {/Tekrarlama Sorusu}

UNTIL SECENEK='H';
end.

About Post Author


Tags: , , ,


Leave a Reply